Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!
AG-LAWFIRM

Τραπεζικό Δίκαιο

Το γραφείο μας διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο του τραπεζικού δικαίου, παρέχοντας τα εχέγγυα για τη βέλτιστη εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας καθώς και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, σε ζητήματα όπως (ενδεικτικά) δανειακές συμβάσεις και ρυθμίσεις οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, συμβάσεις τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης, αλληλόχρεους λογαριασμούς.

Καλύπτουμε εν γένει όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, όσο και την ενώπιον των αρμοδίων αρχών νομική καθοδήγηση αλλά και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας για τα ως άνω ζητήματα.

Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις και για τα παρακάτω τραπεζικά θέματα:
- Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά.
- Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων.
- Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί.
- Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων.
- Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση.

 

 

 

Ωράριο Λειτουργίας

clock

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 15:00

  18:00 - 21:00

Για άμεση εξυπηρέτηση καλέστε μας για ραντεβού.

Επικοινωνία

location-map

Π.Βαρατάση 5, Χαλκίδα 34132

Τηλέφωνο & Fax - 22210 86496

Γραφείο - [email protected]

Σοφία Αποστόλου - [email protected]

Νίκος Γεροκωνσταντής - [email protected]