Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του δικηγορικού μας γραφείου!

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εισαγωγικοί Όροι
Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας www.ag-lawfirm.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα μας περιέχει γενικές νομικές πληροφορίες βάσει του ελληνικού δικαίου και πληροφορίες σχετικά με τις νομικές μας υπηρεσίες. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής νομική συμβουλή. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στη δημιουργία, και η λήψη τους δεν συνιστά σχέση δικηγόρου-πελάτη. Οι χρήστες του διαδικτύου και οι online αναγνώστες μας οφείλουν να μην ενεργούν επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς να αναζητούν εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλή. Οι συμβουλές μας παρέχονται βάσει του ελληνικού δικαίου, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Το Περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία του νόμου που περιλαμβάνονται εδώ υπόκειται σε επαλήθευση. Αποποιούμαστε κάθε και οποιουδήποτε τύπου ευθύνη σχετικά με ενέργειες που αναλαμβάνονται ή δεν αναλαμβάνονται βάσει οποιουδήποτε ή όλου του Περιεχομένου του παρούσας Ιστοσελίδας. Πολιτική μας είναι να ελέγχουμε για τυχόν ιούς τα έγγραφα και αρχεία πριν την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα έγγραφα και αρχεία τα οποία κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα μας είναι απαλλαγμένα από ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που τυχόν προκληθεί από ιό. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας οφείλετε να χρησιμοποιείτε για τη δική σας προστασία λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε ανάρτηση ή άλλη παροχή προς εμάς οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου το οποίο θεωρείτε ότι ενδέχεται να περιέχει ιό.

Υποχρεώσεις επισκέπτη
O επισκέπτης του Ιστότοπού μας οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς επίσης και τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ελληνικού Δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον διαδικτυακό μας τόπο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη(αστική και ποινική)ευθύνη για την εγκυρότητα και το σύννομο του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλεισμένης οποιασδήποτε ευθύνης του διαδικτυακού μας τόπου.

Προσωπικά δεδομένα
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του Ιστοτόπου διέπεται από τους όρους του παρόντος κειμένου καθώς επίσης και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Δεν προβαίνουμε σε συλλογή προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών ή γενικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους. Δεν τηρείται κανένα αρχείο προσωπικών δεδομένων. Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών.
Τηρείται το ισχύον δίκαιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η εμπιστευτικότητα-εχεμύθεια που επιβάλλει το απόρρητο του δικηγορικού λειτουργήματος.

Cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt (κειμένου), τα οποία για διευκόλυνση πρόσβασης στον ιστότοπο και καλύτερης εμπειρίας του χρήστη αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η μηχανή αναζήτησης Google χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων της, την παροχή των υπηρεσιών της και την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους των επισκεπτών χρήση του Ιστοτόπου. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο επισκέπτης αποδέχεται τη χρήση όλων των cookies. Εάν ο επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων που προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχεται ή προκύπτει από την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο αυτής ανήκει αποκλειστικά σ’ εμάς. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή και διανομή του Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του γραφείου μας χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε τη χρήση του Περιεχομένου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ούτε να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο κατά τρόπον τέτοιον, ο οποίος θα έπληττε το κύρος μας ή το κύρος του δικηγορικού μας γραφείου. Μη εξουσιοδοτημένη ή απαγορευμένη χρήση του Περιεχομένου επισύρει αστική και ποινική ευθύνη κατά την ελληνική νομοθεσία.

Τροποποίηση όρων χρήσης
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών / χρηστών, με την απλή διατύπωσή τους μέσω της ίδιας της Ιστοσελίδας. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση τεκμαίρεται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αλλαγή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας
Σοφία Αποστόλου
Νίκος Γεροκωνσταντής
Δικηγόροι
 

Ωράριο Λειτουργίας

clock

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 15:00

  18:00 - 21:00

Για άμεση εξυπηρέτηση καλέστε μας για ραντεβού.

Επικοινωνία

location-map

Π.Βαρατάση 5, Χαλκίδα 34132

Τηλέφωνο & Fax - 22210 86496

Γραφείο - [email protected]

Σοφία Αποστόλου - [email protected]

Νίκος Γεροκωνσταντής - [email protected]